Czy wcześniejsza spłata kredytu jest opłacalna?

Spłata kredytu

Wcześniejsza spłata kredytu jest możliwa! ✓ Ale czy opłacalna? To wszystko zleży od kredytobiorcy i kredytu.

Biorąc kredyt konsumencki zobowiązujemy się do terminowej spłaty poszczególnych rat. Banki często informują nas jednak o możliwości wcześniejszej spłaty kredytu. Takie prawo gwarantują nam także zapisy Ustawy o kredycie konsumenckim. Jej przepisy zapewniają nam także obniżenie całkowitego kosztu kredytu o koszty wynikające proporcjonalnie z wcześniejszej spłaty, także wówczas, gdy pewne wydatki ponieśliśmy jeszcze przed spłatą. Warto zatem przemyśleć opcję wcześniejszej spłaty kredytu, jeśli tylko mamy taką możliwość. Jednak wskazana jest również rozważna analiza wszystkich „za” i „przeciw”.

Wcześniejsza spłata kredytu – argumenty „za” i „przeciw”

Argumenty „za”

Wcześniejsza spłata kredytu to z pewnością dobra opcja dla osób, które mają niewysoką ratę kredytu i mogą co miesiąc dodatkowo odłożyć pewną sumę gotówki. Jest to dobre rozwiązanie, choćby ze względu na nieprzewidziane sytuacje. Niższa rata kredytu zmniejsza prawdopodobieństwo zaległości w spłatach, jednak wydłuża okres zwrotu. Na szczęście możliwość wcześniejszej spłaty kredytu pozwala uporać się długoterminowym kredytem.
Argumentem „za” przedterminową spłatą z pewnością jest zbyt wysokie oprocentowanie kredytu. Warto porównać je z oprocentowaniem konta oszczędnościowego, na którym chcemy zgromadzić zaoszczędzoną gotówkę. To pierwsze jest najczęściej wyższe, dlatego wcześniejsza spłata kredytu przełoży się na większe oszczędności niż odkładanie pieniędzy na ROR czy lokacie.
W przypadku kredytu walutowego czynnikiem przemawiającym za jego wcześniejszą spłatą jest kurs waluty. Korzystnie jest spłacić kredyt wówczas, gdy kurs obcej waluty wobec złotówki jest bardzo niski. W tym miejscu jednak warto wziąć pod uwagę fakt, że kurs walut może wciąż się obniżać. Decydując się na wcześniejszą spłatę kredytu walutowego, kredytobiorca podejmuje więc pewne ryzyko.

Argumenty „przeciw”

Wcześniejsza spłata kredytu może być dobrą opcją, jednak nie zawsze tak jest. Istnieją pewne czynniki, które przemawiają za pozostaniem przy spłacie ratalnej. Dotyczy to przede wszystkim kredytów walutowych i jest zależne od aktualnego kursu waluty obcej. I tak jak argumentem „za” wcześniejszą spłatą kredytu przemawia niski kurs w stosunku do złotego, tak uzasadnieniem rezygnacji z takiego rozwiązania jest kurs bardzo wysoki.
Argumentem przeciwko wcześniejszej spłacie jest również możliwość zainwestowania odłożonej gotówki. Taka opcja może przełożyć się na większe zyski niż uregulowanie zobowiązania. Dlatego też najważniejszą kwestią przed podjęciem decyzji, czy wcześniejsza spłata kredytu jest opłacalna, jest przeanalizowanie swojej sytuacji finansowej i możliwości inwestycyjnych oraz zestawienie ich z kosztami kredytu.

Aby ułatwić sobie spłacanie kredytu, warto wyrównać też pozostałe niespłacone należności. Dodatkowym atutem w rozmowach z bankiem jest pozytywna historia płatności, która wpływa na wiarygodność finansową: