W tej sytuacji sprawdź folder SPAM na swojej skrzynce pocztowej. Jeśli e-mail aktywacyjny nie został znaleziony, skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta: 22 594 25 15 lub bok@erif.pl.
Dla użytkowników, którzy założyli konto po 11.03.2016r. loginem do Systemu ERIF jest adres e-mail podany w trakcie rejestracji. Jeśli nie pamiętasz tego adresu, a posiadasz aktywne konto - skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta ERIF BIG S.A., po weryfikacji Twojej tożsamości będzie możliwe zaktualizowanie danych. Dla użytkowników, którzy założyli konto wcześniej - loginem do Systemu ERIF jest Twój PESEL lub inny numer potwierdzający tożsamość (w przypadku osoby niebędącej obywatelem Polski i nieposiadającej PESEL). Numer ten znajdziesz w swoich dokumentach, np. w dowodzie osobistym lub paszporcie. Jeśli zapomnisz hasła do Systemu ERIF, skorzystaj z opcji przypomnienia hasła. Wystarczy kliknąć w przycisk „Przypomnij hasło”. Znajdziesz go w panelu, który znajduje się w prawym górnym rogu serwisu infoKonsument.pl. Wpisz swój login i kliknij przycisk „Odzyskaj hasło”. Na podany podczas rejestracji konta użytkownika adres e-mail, zostanie wysłana wiadomość. Aby ustalić nowe hasło, postępuj zgodnie ze wskazówkami w niej zawartymi. Jeżeli podczas odzyskiwania hasła pojawią się problemy, skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta ERIF BIG S.A.: tel: 22 594 25 15 e-mail: bok@erif.pl  
Pełnej aktywacji konta dokonuje pracownik biura informacji gospodarczej ERIF na podstawie przesłanego prawidłowo dokumentu tożsamości, najpóźniej w następnym dniu roboczym po jego otrzymaniu. Pełna aktywacja konta zostaje potwierdzona wysłaniem informacji na adres e-mail podany przy rejestracji. Jeżeli konto nadal nie jest aktywne mogła nastąpić jedna z sytuacji: kopia dokumentu tożsamości nie jest prawidłowo wykonana, skan nie jest czytelny, nie są na niej widoczne dane niezbędne do weryfikacji tożsamości (klient zostaje o tym powiadomiony również drogą e-mailową), plik nie został załączony, e-mail nie dotarł. Aby ustalić powód prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta ERIF BIG S.A.: 22 594 25 15 lub bok@erif.pl.
W celu korzystania z prawa dostępu do informacji gospodarczych dotyczących Użytkownika oraz do Rejestru Zapytań wymagane jest przeprowadzenie weryfikacji tożsamości. Przesłany do Biura Obsługi Klienta ERIF BIG S.A. skan dowodu tożsamości jest porównywany z danymi wprowadzonymi w formularzu rejestracji konta, a następnie skan jest usuwany. Jesteśmy administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst. jedn. Dz.U. Z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) i stosujemy środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych Użytkowników, a w szczególności zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
Usługa sprawdzania siebie pozwoli Ci na pobranie następujących informacji:
 • Raportu na własny temat
 • Raportu on-line z Rejestru Zapytań
 • Raportu o dokumencie.
Aby pobrać wskazane wyżej raporty:
 1. Załóż bezpłatne konto w serwisie infoKonsument.pl.
 2. Dokonaj pełnej aktywacji konta (wymóg pełnej aktywacji konta jest podyktowany troską o poufność Twoich danych wrażliwych: osobowych i finansowych).
 3. Zaloguj się do Systemu ERIF.
 4. W górnym menu Systemu odszukaj zakładkę „Sprawdzanie”.
 5. Aby pobrać Raport na własny temat, wybierz zakładkę „Sprawdź siebie”. Aby pobrać Raport on-line z Rejestru Zapytań, wybierz zakładkę „Rejestr Zapytań”. Aby pobrać Raport o dokumencie, wybierz zakładkę „Sprawdź dokument”.
 6. W wybranej zakładce kliknij przycisk „Sprawdź”/„Wykonaj”.
Raporty są udostępniane w Systemie ERIF natychmiast po złożeniu zapytania i dostępne na Twoim koncie przez 90 dni. W razie potrzeby zapisz Raporty jako plik PDF lub wydrukuj je. Wydrukowane lub zapisane Raporty usuń najpóźniej po 90 dniach od daty ich udostępnienia na Twoim koncie (zgodnie z art. 48 ust. 2 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2010 r., Nr 81, poz. 530). Tu znajdziesz informacje, które pomogą Ci w rejestracji konta z pełną aktywacją >>>
W celu skorzystania z usługi monitorowania siebie:
  1. Załóż bezpłatne konto w serwisie infoKonsument.pl.
  2. Dokonaj pełnej aktywacji konta (wymóg pełnej aktywacji konta jest podyktowany troską o poufność Twoich danych wrażliwych: osobowych i finansowych).
  3. Zaloguj się do Systemu ERIF.
  4. W górnym menu Systemu odszukaj zakładkę „Monitoring”.
  5. Przejdź do zakładki „Monitoring siebie”.
  6. Kliknij przycisk „Włącz automonitoring”.
Aby zweryfikować informacje o sobie, które aktualnie znajdują się w bazie ERIF, pobierz Raport na własny temat i Raport on-line z Rejestru Zapytań. Zrobisz to, przechodząc do zakładki „Sprawdzanie”. O każdej kolejnej zmianie będziemy Cię powiadamiać, dzięki włączonemu Automonitoringowi za pomocą wiadomości wysyłanej na adres e-mail podany przez Ciebie w procesie rejestracji konta. Jeśli otrzymasz w/w powiadomienie, zaloguj się do Systemu ERIF i pobierz aktualne Raporty. Tu znajdziesz informacje, które pomogą Ci w rejestracji konta z pełną aktywacją >>>
Usługa sprawdzania przedsiębiorcy pozwoli Ci na pobranie Raportu nt. wybranych przez Ciebie podmiotów gospodarczych. Aby to zrobić:
 1. Załóż bezpłatne konto w serwisie infoKonsument.pl (nie jest wymagana pełna aktywacja konta).
 2. Zaloguj się do Systemu ERIF.
 3. W górnym menu Systemu odszukaj zakładkę „Sprawdzanie”.
 4. Aby pobrać Raport o podmiocie gospodarczym, wybierz zakładkę „Sprawdź podmiot”.
 5. W wybranej zakładce, w odpowiednim polu wpisz NIP lub inny numer identyfikacyjny (w przypadku podmiotu mającego siedzibę za granicą i nieposiadającego NIP).
 6. Kliknij przycisk „Sprawdź”.
Raport zostanie udostępniony w Systemie ERIF natychmiast po złożeniu zapytania i będzie dostępny na Twoim koncie przez 90 dni. W razie potrzeby zapisz Raport jako plik PDF lub wydrukuj go. Wydrukowane lub zapisane Raporty usuń najpóźniej po 90 dniach od daty ich udostępnienia na Twoim koncie (zgodnie z art. 48 ust. 2 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2010 r., Nr 81, poz. 530). Tu znajdziesz informacje, które pomogą Ci w rejestracji konta >>>
W celu skorzystania z usługi monitorowania przedsiębiorcy:
 1. Załóż bezpłatne konto w serwisie infoKonsument.pl (nie jest wymagana pełna aktywacja konta).
 2. Zaloguj się do Systemu ERIF.
 3. W górnym menu Systemu odszukaj zakładkę „Monitoring”.
 4. Przejdź do zakładki „Monitoring podmiotu”.
 5. W wybranej zakładce w odpowiednim polu wpisz NIP lub inny numer identyfikacyjny firmy (w przypadku podmiotu mającego siedzibę za granicą i nieposiadającego NIP) oraz datę rozpoczęcia monitoringu.
 6. Kliknij przycisk „Dodaj”.
Aby zweryfikować, jakie informacje o wybranym przedsiębiorcy aktualnie znajdują się w bazie ERIF, pobierz Raport o podmiocie gospodarczym. Zrobisz to, przechodząc do zakładki „Sprawdzanie”. O każdej kolejnej zmianie będziemy Cię powiadamiać, dzięki włączonej usłudze Monitoringu za pomocą wiadomości wysyłanej na adres e-mail podany przez Ciebie w procesie rejestracji konta. Jeśli otrzymasz w/w powiadomienie, zaloguj się do Systemu ERIF i pobierz aktualny Raport. Tu znajdziesz informacje, które pomogą Ci w rejestracji konta >>>
Informacja pozytywna to ściśle określone dane potwierdzające uregulowane terminowo należności, zgłoszone do biura informacji gospodarczej.* Przetwarzaniem tego rodzaju informacji zajmują się w Polsce biura informacji gospodarczej. Jednym z takich biur jest ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. *Dokument ją określający to ustawa z dnia 9. kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530 ze zm.). Dowiedz się więcej >>
Pozytywną historię płatniczą może budować każdy uczestnik rynku (będący lub nie będący konsumentem) – prawo takie gwarantuje Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych z dnia 9. kwietnia 2010 r.
Dowiedz się więcej >>
Wierzyciel przekazuje informację pozytywną jeżeli:
 • od chwili spełnienia świadczenia z tytułu zobowiązań, wobec tego wierzyciela upłynęło nie więcej niż 12 miesięcy;
 • zobowiązania, zostały spełnione w terminie albo z opóźnieniem wynoszącym mniej niż 60 dni.
Uwaga! W przypadku zobowiązań o charakterze ratalnym za wywiązanie się z zobowiązań uważa się także spłatę w pełnej wysokości wszystkich dotychczas wymagalnych rat zobowiązania. Ponadto informacja pozytywna przekazywana jest zawsze:
 • na wniosek konsumenta, którego dotyczy zobowiązanie, w terminie 14 dni od złożenia wniosku,
 • lub z własnej inicjatywy, za zgodą konsumenta, którego dotyczy zobowiązanie, w terminie 14 dni od dnia wywiązania się z zobowiązania.

Dowiedz się więcej >>
Wierzyciel może przekazać do BIG informacje gospodarcze dotyczące: siebie; podmiotu, którego dotyczy zobowiązanie; łącznej kwoty i waluty zobowiązań; kwoty, waluty, daty wymagalności oraz daty spełnienia zobowiązań.
Dowiedz się więcej >>
Dopisywanie informacji gospodarczej wymaga zawarcia z biurem informacji gospodarczej pisemnej umowy o udostępnianie informacji gospodarczych przez podmioty będące osobą prawną lub jednostką  organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, a także osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (art. 12 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych). Dopisywanie informacji do bazy ERIF BIG S.A. jest bezpłatne. Jeśli chcesz poznać szczegóły dotyczące współpracy – napisz: firma@erif.pl lub zadzwoń: 71 790 23 00. Dowiedz się więcej >>
Dzięki informacji pozytywnej konsumenci i przedsiębiorcy mogą budować pozytywną historię płatniczą, która świadczy o rzetelnym i terminowym regulowaniu zobowiązań i pokazuje ich wiarygodność finansową. Pozytywna historia płatnicza może pomóc uczestnikom rynku w uzyskiwaniu atrakcyjnych warunków współpracy w szczególności w zakresie usług finansowych (kredyty, pożyczki, zakupy ratalne itp.).
Dowiedz się więcej >>
W świetle Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych z dnia 9. kwietnia 2010 r. informację pozytywną do biura informacji gospodarczej może przekazać:
 • podmiot będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej,
 • osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.
Informację pozytywną mogą więc przekazać np.: banki i instytucje pożyczkowe; dostawcy telefonii, telewizji cyfrowej lub kablowej, czy Internetu; a także każda firma, która wystawiła fakturę z odroczonym terminem płatności. Uwaga! Obowiązek przekazania informacji gospodarczej istnieje pod warunkiem posiadania umowy o udostępnianie informacji gospodarczej zawartej z biurem informacji gospodarczej (jeżeli nie posiada takiej umowy, nie ma obowiązku jej zawierania).
Dowiedz się wiecej >>
W celu skorzystania z usługi dopisywania dłużnika:
 1. Załóż bezpłatne konto w serwisie infoKonsument.pl.
 2. Dokonaj pełnej aktywacji konta (wymóg pełnej aktywacji konta jest podyktowany troską o poufność Twoich danych wrażliwych: osobowych i finansowych).
 3. Podpisz umowę z ERIF BIG S.A. o udostępnianie informacji gospodarczych.
 4. Zaloguj się do Systemu ERIF.
 5. W górnym menu Systemu odszukaj zakładkę „Dopisywanie”.
Uwaga! W Systemie ERIF nie zobaczysz zakładki „Dopisywanie” do chwili dopełnienia formalności związanych z podpisaniem umowy i dokonaniem pełnej aktywacji konta użytkownika. Czynności te są podyktowane zapisami Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2010 r., Nr 81, poz. 530)
 1. W zależności od tego, czy chcesz dopisać do bazy ERIF osobę fizyczną, czy podmiot gospodarczy, wybierz odpowiednio zakładkę „Konsument” lub „Podmiot”.
 2. W wybranej zakładce uzupełnij formularz zgodnie z sugerowaną kolejnością i przekazywanymi przez System komunikatami. Pamiętaj o ostatecznej weryfikacji i potwierdzeniu wprowadzonych danych.
 3. Wprowadzoną informację gospodarczą o dłużniku znajdziesz w zakładce „Zarządzanie dopisaniami”. W tej zakładce możesz edytować i aktualizować wprowadzone informacje gospodarcze, zgodnie z ustawowymi wymogami, do których jesteś zobligowany.
  Tu znajdziesz informacje, które pomogą Ci w rejestracji konta z pełną aktywacją >>>
Jeśli zobowiązanie zostało stwierdzone tytułem wykonawczym, tzn. posiadasz wyrok sądu wydany przeciwko dłużnikowi bądź nakaz zapłaty z klauzulą wykonalności lub rygorem natychmiastowej wykonalności, wyślij dłużnikowi listem poleconym pismo. Powinno ono zawierać ostrzeżenie o zamiarze przekazania jego danych do bazy ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A. z podaniem pełnej nazwy oraz adresu siedziby biura. List polecony powinien trafić na adres wskazany przez dłużnika jako adres do doręczeń, na adres miejsca zamieszkania dłużnika, gdy nie wskazał adresu do doręczeń lub na adres prowadzonej przez dłużnika działalności gospodarczej. Po upływie 14 dni od momentu wysłania pisma listem poleconym, możesz dopisać dłużnika do Rejestru. Nie ma znaczenia, czy dłużnik faktycznie odebrał pismo i zapoznał się z nim. Istotny jest fakt i data nadania pisma.
Umowa o udostępnianie informacji gospodarczej to umowa, której zawarcie jest konieczne w przypadku, gdy chcesz dopisać dłużnika do bazy ERIF BIG S.A. Aby podpisać w/w umowę:
 1. Załóż bezpłatne konto w serwisie infoKonsument.pl.
 2. Dokonaj pełnej aktywacji konta (wymóg pełnej aktywacji konta jest podyktowany troską o poufność Twoich danych wrażliwych: osobowych i finansowych)
 3. Zaloguj się do Systemu ERIF.
 4. W górnym menu Systemu odszukaj zakładkę „Podpisz umowę”.
 5. Kliknij w link „Generuj umowę” – znajduje się on w ostatniej kolumnie tabeli „Twoje umowy”.
 6. Sprawdź poprawność swoich danych osobowych i adresowych podanych w wygenerowanej umowie. Jeśli zajdzie konieczność dokonania zmian, możesz zaktualizować je samodzielnie w polach udostępnionych do edycji. Pozostałe dane możesz zmienić jedynie poprzez kontakt się z Biurem Obsługi Klienta ERIF BIG S.A.
 7. Potwierdź poprawność danych, klikając przycisk „Zapisz”.
 8. Wybierz rodzaj pliku, z jakiego chcesz wydrukować umowę. Kliknij w jedną z ikon PDF lub HTML, które znajdują się w ostatniej kolumnie tabeli „Twoje umowy”.
 9. Wydrukuj umowę w dwóch egzemplarzach i złóż na nich swój czytelny podpis (imię i nazwisko).
 10. Oba podpisane egzemplarze umowy prześlij z dopiskiem „infoKonsument.pl” na kopercie na adres: ERIF BIG S.A., Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa
 11. Jeżeli nie dokonałeś jeszcze pełnej aktywacji konta, do przesyłanych umów możesz załączyć kopię dokumentu tożsamości, na podstawie którego dokonałeś rejestracji konta użytkownika.
 12. Jeden z przesłanych egzemplarzy umowy zostanie odesłany natychmiast po podpisaniu go przez przedstawiciela ERIF BIG S.A. na wskazany przez Ciebie podczas rejestracji konta użytkownika adres do korespondencji.
 13. Informacja o aktywacji usługi dopisywania dłużników zostanie przesłana e-mailem na adres podany przez Ciebie podczas rejestracji konta użytkownika.
Tu znajdziesz informacje, które pomogą Ci w rejestracji konta z pełną aktywacją >>> Pamiętaj! Jeśli z jakiegoś powodu nie możesz przesłać podpisanej umowy, skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta ERIF BIG S.A.: tel: 22 594 25 15 e-mail: bok@erif.pl
Przede wszystkim zachowaj spokój i uważanie przeczytaj otrzymane pismo. Znajdziesz w nim informacje o swoim zadłużeniu, m.in. z jakiego tytułu powstało, w jakiej jest wysokości, jaki jest termin jego spłaty i jak tego dokonać. Niezależnie od tego, czy zgadasz się z treścią wezwania, czy uznasz je za bezpodstawne, nie pozostawiaj go bez odpowiedzi. Skontaktuj się z wierzycielem w celu wyjaśnienia sytuacji i polubownego rozwiązania sprawy. Jeśli w żaden sposób nie zareagujesz na wysłane wezwanie, możesz narazić się na to, że wierzyciel dopisze informacje na Twój temat do bazy ERIF lub wystąpi do sądu z pozwem przeciwko Tobie.
Informacje o zadłużeniu przekazuje do biura informacji gospodarczej wierzyciel i tylko on może te informacje usunąć. Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2010 r., Nr 81, poz. 530) na wypełnienie obowiązku usunięcia lub aktualizacji przekazanych danych wierzyciel ma 14 dni od momentu powzięcia informacji o:
 • częściowej lub całkowitej spłacie zobowiązania lub jego wygaśnięciu
 • nieprawdziwości przekazanych informacji gospodarczych
 • nieistnieniu zobowiązania
 • zmianie innych informacji przekazanych do ERIF.
W powyższym terminie wierzyciel występuje z wnioskiem do biura informacji gospodarczej ERIF o aktualizację lub usunięcie danych. Na tej podstawie ERIF wprowadza zmianę w terminie nie później niż 7 dni od dnia złożenia wniosku. Ustawa przewiduje również sytuację, w której to ERIF BIG S.A. jest uprawniony do usunięcia informacji z własnej inicjatywy w przypadku uzasadnionej informacji o nieistnieniu zobowiązania lub o wygaśnięciu zobowiązania dłużnika będącego konsumentem.
Z uwagi na bezpieczeństwo klientów, ERIF BIG S.A. nie udziela żadnych informacji gospodarczych telefonicznie. Aby uzyskać dostęp do bazy Rejestru i sprawdzić informacje gospodarcze na swój temat lub na temat firmy, konieczna jest rejestracja konta użytkownika w serwisie infoKonsument.pl. Dzięki temu zyskasz całodobowy dostęp do informacji gospodarczych przez 7 dni w tygodniu. Zobacz, jak dokonać rejestracji konta >>>
Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.może ujawniać wyłącznie aktualne informacje gospodarcze. Informacje o zobowiązaniu osoby zmarłej są nieaktualne, więc nie mogą być ujawnione przez ERIF (mimo, że zobowiązanie nie wygasa).
Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa do sprawdzenia konsumenta uprawnione są jedynie podmioty, które zawarły z biurem informacji gospodarczej ERIF umowę o ujawnianie informacji gospodarczych i dysponują upoważnieniem tego konsumenta do dokonania takiej czynności. Dlatego, poręczając komuś kredyt, bierzesz na siebie ryzyko spłaty zobowiązania zaciągniętego przez inną osobę w przypadku, gdy jest ona niewypłacalna.
Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa do sprawdzenia konsumenta uprawnione są jedynie podmioty, które zawarły z ERIF BIG S.A. umowę o ujawnianie informacji gospodarczych i dysponują upoważnieniem tego konsumenta do dokonania takiej czynności.
Rejestracja konta za pośrednictwem serwisu infoKonsument.pl jest bezpłatna. Raz na sześć miesięcy możesz bezpłatnie sprawdzić informacje o sobie. Za pozostałe usługi pobierana jest opłata zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem usług. Sprawdź cennik >>>