Światowy Dzień Praw Konsumenta

Światowy Dzień Praw Konsumenta – to międzynarodowe święto obchodzone 15 marca, którego celem jest propagowanie ochrony praw przysługujących konsumentom.  Pierwsze obchody odbyły się w 1983 roku w rocznicę przemówienia prezydenta Johna Kennedy’ego, wygłoszonego w roku 1962 w Kongresie Stanów Zjednoczonych. Dotyczyło ono projektu ustawy o ochronie praw konsumenta.

W Polsce Światowy Dzień Konsumenta obchodzony jest oficjalnie od roku 2000, czyli od czasu uchwalenia ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271).

Od kilku lat ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. włącza się w akcję przypominając konsumentom o możliwości skorzystania z prawa do informacji. Prawo do informacji jest jednym z podstawowych praw i wolności obywatelskich. Każdy z nas ma prawo do uzyskania informacji gospodarczych na swój temat. Takie dane mogą znajdować się w biurach informacji gospodarczej. To nasze prawo, o którym warto pamiętać.

Posiadanie negatywnych informacji gospodarczych utrudnia dostęp do pożyczek czy kredytów, a także uniemożliwia podpisanie umów z dostawcami telefonii stacjonarnej, komórkowej, telewizji kablowej, cyfrowej czy Internetu. Jeśli okaże się, że w ERIF znajdują się informacje negatywne na nasz temat, wówczas możemy podjąć kroki prowadzące do spłaty zadłużenia. Im szybciej zareagujemy i skontaktujemy się z wierzycielem, tym większa szansa na polubowne rozwiązanie naszego problemu.

Z kolei informacje pozytywne możemy wykorzystać jako mocny argument w negocjowaniu lepszych warunków współpracy z usługodawcami. Tego rodzaju referencje sprzyjają w odbudowaniu wizerunku dobrego płatnika.

Dane na nasz temat, które znajdują się w bazie ERIF BIG S.A., mogą ulegać zmianom tak, jak nasza sytuacja finansowa. Monitorując swoją wiarygodność płatniczą w ERIF mamy pewność, że skutecznie dbamy o dostęp do najbardziej aktualnych informacji o sobie.