Jak sprawdzić, czy firma ogłosiła upadłość i ustrzec się przed stratami

Według statystyk w ciągu ostatnich lat liczba upadłości wzrosła, a specjaliści szacują, że ta tendencja będzie się jeszcze przez pewien czas utrzymywać. To ważna informacja nie tylko dla przedsiębiorców, którzy chcą ocenić ryzyko prowadzenia biznesu, ale także dla konsumentów, korzystających z usług różnych podmiotów. Jak sprawdzić, czy firma ogłosiła upadłość i ustrzec się przed niekorzystną współpracą?

Jaka firma i kiedy może ogłosić upadłość?

Upadłość mają prawo ogłosić zarówno największe firmy, jak i te z sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz jednoosobowe działalności. Możliwość tę mają także spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne, które nie prowadzą działalności gospodarczej, oraz wspólnicy spółek partnerskich i wspólnicy osobowych spółek handlowych, którzy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem.

Najczęstszą przyczyną ogłoszenia upadłości jest niewypłacalność firmy, muszą jednak zaistnieć specjalne przesłanki, które wskażą, że ma ona charakter długoterminowy. Wniosek o upadłość może zostać oddalony, jeśli opóźnienie w płatności zobowiązań nie przekracza trzech miesięcy, a ich wartość nie jest większa niż 10% bilansowej wartości przedsiębiorstwa dłużnika.

Skutki współpracy z bankrutującą firmą

Największym ryzykiem dla przedsiębiorców, którzy podejmują się współpracy z firmą na granicy bankructwa, jest nieotrzymanie towaru lub usług, za które zapłacili. Często oznacza to konieczność ich zakupu z innego źródła, co może zmniejszyć lub zaburzyć płynność finansową. Jest to jednak zagrożenie nie tylko dla firm, ale i dla osób fizycznych.

Korzystanie z usług przedsiębiorstwa, które jest w trakcie postępowania upadłościowego, oprócz strat finansowych, grozi również rozczarowaniami, czy koniecznością zmiany planów, np. jeśli bankrutem okaże się biuro podróży, z którego zamówiliśmy wakacyjną wycieczkę, albo deweloper, u którego wstępnie zarezerwowaliśmy mieszkanie.

Jak sprawdzić, czy firma ogłosiła upadłość?

Informacje na temat postępowań upadłościowych znaleźć można w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, gdzie codziennie aktualizowane są listy firm i konsumentów wnioskujących o upadłość, jak i restrukturyzację. Podmioty wpisane na listę można wyszukiwać po nazwach, numerach NIP czy KRS, adresach i nie tylko, co znacznie ułatwia odnalezienie firmy, nawet w przypadku posiadania niepełnych danych na jej temat.

Lista upadłości umożliwia reagowanie w odpowiednim momencie, jeśli np. firmie takiej udzielono kredytu kupieckiego lub zezwolono na odroczoną płatność. Jest to również dobre narzędzie prewencyjne, pozwalające ocenić ryzyko współpracy z daną firmą jeszcze przed podpisaniem umowy czy przekazaniem jej towarów.

Aby śledzić na bieżąco informacje na temat upadłości przedsiębiorcy, który jest winny nam pieniądze, można złożyć wniosek do sądu o uznanie nas za jej wierzyciela. Jeśli sąd potwierdzi tę informację, będziemy mogli wziąć udział w postępowaniu upadłościowym.