Wielu chętnych na własne mieszkanie – popularność programu „MdM” w 2017

Mieszkanie dla Młodych

Liczba wniosków składanych z prośbą o wsparcie finansowe na zakup własnego lokum jest na tyle duża, że już wyczerpuje się pula pieniędzy przeznaczonych do wykorzystania na ten rok. Składając w pośpiechu prośby o dofinansowanie, należy jednak pamiętać o dokładnym sprawdzeniu dewelopera.

Coraz mniej środków do rozdysponowania

Początkowo kwota przeznaczona na program „Mieszkanie dla Młodych” w 2017 r. wynosiła ok. 711 mln zł, jednak prawie połowa środków została wykorzystana już w poprzednim roku. Niestety, pozostałe ok. 370 mln zł także zostało już wyczerpane z powodu wysokiej liczby wniosków kredytobiorców. Bank Zachodni WBK jako pierwszy zapowiedział, że nie będzie przyjmował nowych próśb o dofinansowanie. Chętni na własne lokum mogą jednak wciąż ubiegać się o pomoc w ramach MdM, rezerwując środki z I puli na 2018 rok, które wynoszą 187,6 mln zł − powinni oni jak najszybciej złożyć swoje podanie. Krótki czas pozostały na skierowanie się do banku z pismem o wsparcie może mieć wpływ na pospieszny wybór dewelopera, z którego usług chce się skorzystać. To z kolei, w niektórych przypadkach, może prowadzić do podejmowania nietrafionych decyzji pod presją czasu, a przecież tak istotna inwestycja powinna być dokładnie przemyślana. Żeby wiedzieć, czy warto zaufać danemu deweloperowi, należy sprawdzić kilka informacji na jego temat – w szczególności dotyczących jego wiarygodności i stabilności finansowej. Na szczęście wiele z nich jest dostępnych w sieci, co znacznie przyspiesza proces weryfikacji.

Jak sprawdzić dewelopera?

Przede wszystkim trzeba sprawdzić, czy inwestor znajduje się w biurze informacji gospodarczej. Warto przejrzeć raport BIG na jego temat i przekonać się, czy nie ma on problemów ze spłatą zobowiązań finansowych. To może mieć kluczowe znaczenie dla decyzji o ewentualnej dalszej współpracy. Inne ważne informacje znajdują się w prospekcie informacyjnym. Stamtąd można dowiedzieć się m.in. czy deweloper ma prawo własności działki. Kolejnym ważnym źródłem wiedzy jest Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej, który np. posiada informacje o tym, czy inwestor jest w stanie upadłości albo likwidacji. Dopiero dysponując szczegółową wiedzą na temat firmy deweloperskiej, można podejmować decyzje związane z zakupem mieszkania i zaciągnięciem kredytu.