Data publikacji:

Sprawdź dewelopera, zanim podpiszesz z nim umowę

Sprawdź dewelopera w serwisie infoKonsument.pl, zanim podpiszesz umowę zakupu mieszkania lub domu.

Planujesz zakup mieszkania lub domu? Obawiasz się, że trafisz na nierzetelnego dewelopera? Martwisz się, że w razie upadłości firmy, możesz stracić oszczędności swojego życia? Zminimalizuj ryzyko i dowiedz się, jak sprawdzić dewelopera, zanim powierzysz mu swoje pieniądze.

Przezorny zawsze zabezpieczony

Większość z nas dokonuje transakcji zakupu mieszkania lub domu raz w życiu. Nic więc dziwnego, że brakuje nam doświadczenia i wiedzy umożliwiającej podpisanie bezpiecznej umowy z deweloperem. Decyzja ta powinna być dobrze przemyślana i poprzedzona zebraniem jak największej ilości informacji zarówno o ofercie, jak i firmie deweloperskiej. Zapoznaj się z prospektem informacyjnym inwestycji i upewnij się, czy deweloper posiada pozwolenie na budowę oraz prawo do dysponowania gruntem. Ważne jest również zweryfikowanie, czy nie znajduje się on w stanie upadłości lub likwidacji. Pamiętaj o dokładnym przeczytaniu umowy i sprawdzeniu, czy zawiera wszystkie wymagane przez prawo elementy. Właściciel inwestycji budowlanej powinien stosować się do zapisów tzw. ustawy deweloperskiej, tj. Ustawy z dn. 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz.U. 2011 nr 232 poz. 1377). Przed wyborem dewelopera warto również zweryfikować jego wiarygodność płatniczą w biurze informacji gospodarczej.

Trzymaj rękę na pulsie

Wielkość firmy deweloperskiej, jej staż na rynku, czy ilość sprzedanych lokali nie świadczą o rzetelności dewelopera. Nie są też żadną przesłanką do tego, by wnioskować, że deweloper nie ma problemów z płynnością finansową. W trzech pierwszych kwartałach 2013 r. sądy ogłosiły upadłość ok. 20 przedsiębiorstw, które zajmowały się działalnością deweloperską. W 2014 roku media informowały o największej upadłości w historii branży, która dotknęła trzeciego pod względem liczby sprzedanych mieszkań dewelopera w Polsce. Od kwietnia do grudnia 2013 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przebadał 93 przedsiębiorstwa prowadzące działalność deweloperską. Dopatrzył się uchybień w przypadku 89 podmiotów, w tym zakwestionował 470 niedozwolonych postanowień w umowach! W pierwszym półroczu 2014 r. UOKIK zakwestionował kolejne 150 praktyk deweloperów. Sprawdzając wybraną firmę w ERIF BIG S.A., dowiesz się, czy nie jest zadłużona. Ze względu na długoterminową inwestycję, jaką jest zakup własnego M, warto również na bieżąco przyglądać się sytuacji finansowej dewelopera. Skorzystaj z usługi monitorowania przedsiębiorcy, by mieć pewność, że w trakcie realizacji inwestycji nie będzie miał kłopotów z regulowaniem swoich bieżących zobowiązań.

Wybierając dewelopera, podejmuj decyzję na podstawie rzetelnych i aktualnych informacji. Nie narażaj się na niepotrzebny stres i czas stracony na odzyskanie zainwestowanych pieniędzy. Zadbaj o pomyślną realizację transakcji i odbierz klucze do wymarzonego domu lub mieszkania.