O prawach pasażerów w przypadku odwołania lub opóźnienia lotu

Planujesz daleką podróż i postanowiłeś, że najlepszym środkiem transportu będzie samolot? Atutów tego rozwiązania jest wiele. Wygoda, szybkość, a nawet niski koszt, jeśli tylko uda się kupić bilet w promocyjnej cenie.

Minimalny zakres odszkodowania i pomocy pasażerom w sytuacji problemów spowodowanych odwołaniem lotu lub jego opóźnieniem został uregulowany w rozporządzeniu (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. Przepisy mają zastosowanie w przypadku pasażerów, którzy odlatują z lotniska znajdującego się na terytorium państwa UE, jak również tych, którzy odlatują z lotniska znajdującego się poza tym terytorium, lecz lądują na lotnisku państwa członkowskiego. W tym drugim przypadku z wyłączeniem sytuacji, w której pomoc poza krajem członkowskim została udzielona przez przewoźnika wspólnotowego obsługującego lot. Rozporządzenie nie ma również zastosowania do pasażerów podróżujących bezpłatnie lub na podstawie taryfy zniżkowej powszechnie niedostępnej. Przepisy obejmą zaś posiadaczy biletów wydanych w ramach programu lojalnościowego lub innego komercyjnego programu przewoźnika lub operatora wycieczki.

Poniższy film to historia, która mogła przydarzyć się nam wszystkim. Warto być przezornym i zabezpieczyć się na taką ewentualność, zdobywając jak najwięcej informacji na temat organizatora wakacji.

 

 

Twoje prawa, gdy lot jest odwołany

1. Prawo do opieki
Przewoźnik jest zobligowany do zapewnienia pasażerom napojów i żywności w ilościach adekwatnych do ich czasu oczekiwania, a także bezpłatnego dostępu do dwóch: rozmów telefonicznych, dalekopisów, przesyłek faksowych lub e-mailowych. Jeśli czas nowego lotu zostanie oszacowany na co najmniej jeden dzień po planowanym terminie odwołanego lotu, przewoźnik zapewnia pasażerom zakwaterowanie w hotelu wraz z transportem pomiędzy lotniskiem a miejscem zakwaterowania. Prawo to przysługuje w razie konieczności pobytu przez jedną lub więcej nocy lub pobytu dłuższego niż planował to pasażer.

2. Prawo do odszkodowania
Z kilkoma wyłączeniami, przewoźnik ma obowiązek wypłaty odszkodowania w wysokości od 250 do 600 EUR w zależności od długości lotu. Odszkodowanie nie przysługuje w przypadku, gdy:
• pasażerowie zostali poinformowani o odwołaniu lotu co najmniej dwa tygodnie przed planowanym czasem odlotu
• w okresie od dwóch tygodni do siedmiu dni zaoferowano im zmianę planu podróży, umożliwiającą wylot najpóźniej dwie godziny przed planowym czasem odlotu i dotarcie do ich miejsca docelowego najwyżej cztery godziny po planowym czasie przylotu
• lot został odwołany w czasie krótszym niż siedem dni przed planowym czasem odlotu, a pasażerom zaoferowano zmianę planu podróży umożliwiającą wylot nie więcej niż godzinę przed planowym czasem odlotu i dotarcie do ich miejsca docelowego najwyżej dwie godziny po planowym czasie przylotu.

W sytuacji, gdy przewoźnik zaoferował pasażerom zmianę planu podróży do miejsca docelowego, a czas przylotu nie przekracza czasu podróży pierwotnie zarezerwowanego lotu (o 2 godziny w przypadku lotów o długości do 1500 km, 3 godziny w przypadku wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1 500 km i wszystkich innych lotów o długości od 1 500 do 3 500 km oraz 4 godziny w przypadku wszystkich innych lotów), ma on prawo do pomniejszenia odszkodowania.

Prawo do odszkodowanie nie przysługuje w przypadku zdarzeń losowych wpływających na bezpieczeństwo lotu, np. z powodu złych warunków pogodowych (śnieżyca, mgła), czy destabilizacji politycznej (np. zamieszki).

3. Prawo do zwrotu kosztów biletu lub zmiany planu podróży
Jeśli pasażer nie zdecyduje się na skorzystanie z lotu zastępczego, przysługuje mu zwrot kosztów biletu w ciągu 7 dni oraz lot powrotny do pierwszego miejsca odlotu w najwcześniejszym możliwym terminie. Może jednak skorzystać z opcji zmiany planu podróży. W tej sytuacji ma prawo do lotu w najwcześniejszym możliwym terminie w warunkach podobnych do tych, na które wykupił bilet albo w późniejszym dogodnym dla niego terminie, w zależności od wolnych miejsc w samolocie. Nie jest zobligowany do podróżowania liniami tego samego przewoźnika.

Twoje prawa, gdy lot jest opóźniony

W przypadku opóźnionego lotu pomoc przewoźnika jest uzależniona od jego długości i czasu opóźnienia w stosunku do planowanego wylotu. Nie skorzystamy z niej, jeśli opóźnienie wyniesie mniej niż:
• 2 godziny przy długości lotu do 1 500 km
• 3 godziny w przypadku lotów wewnątrzwspólnotowych przy długości lotu powyżej 1 500 km oraz w przypadku lotów o długości pomiędzy 1500 a 3500 km
• 4 godziny w przypadku wszystkich innych lotów niż wymienione.

W przeciwnym wypadku pasażerom przysługują następujące prawa:

1. Prawo do opieki
Zakres opieki jest identyczny jak w przypadku odwołanego lotu.

2. Prawo do odszkodowania
Odszkodowanie, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 261/2004, przysługiwało tylko w przypadku odwołania lotu, jednak od 2009 r. orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości UE zakres został rozszerzony o sytuacje opóźnień, z powodu których pasażer przybędzie do miejsca docelowego co najmniej 3 godziny po planowym pierwotnie czasie przylotu.

3. Prawo do zwrotu kosztów biletu lub zmiany planu podróży
Zwrot kosztów biletu w przeciągu 7 dni i lot powrotny do pierwszego miejsca odlotu w najwcześniejszym możliwym terminie przysługuje w sytuacji, gdy opóźnienie wynosi co najmniej 5 godzin.

Pamiętaj, że możesz dochodzić swoich praw u przewoźnika tylko, gdy posiadasz potwierdzoną rezerwację na dany lot. Dodatkowo musisz stawić się na odprawę w czasie określonym przez przewoźnika na piśmie lub jeśli czas nie został określony, nie później niż 45 minut przed ogłoszoną godziną odlotu. Skargi pasażerów w przypadku naruszenia ich praw są rozpatrywane przez Komisję Ochrony Praw Pasażerów działającą przy Urzędzie Lotnictwa Cywilnego.