Dostęp do bazy danych ERIF BIG S.A. za pośrednictwem serwisu infoKonsument.pl wiąże się z rejestracją bezpłatnego konta użytkownika. Dzięki temu zyskasz możliwość korzystania z usług biura informacji gospodarczej ERIF dostępnych dla klientów indywidualnych.

Jak założyć konto w serwisie infoKonsument.pl?

1. Kliknij przycisk Zarejestruj się w panelu znajdującym się w prawym górnym rogu serwisu infoKonsument.pl.

 

Bezpłatne-konto

 

2. Wypełnij formularz, a na podany przez Ciebie adres e-mail prześlemy wiadomość z linkiem aktywacyjnym. Kliknięcie w link umożliwi Ci zalogowanie do Systemu ERIF, gdzie uzupełnisz dane niezbędne do uzyskania dostępu do wybranych usług biura informacji gospodarczej ERIF.

 

log

 

3. W drugim kroku rejestracji podajesz imię, nazwisko oraz PESEL lub inny numer identyfikacyjny. Ten etap umożliwi Ci korzystanie z usług sprawdzania i monitorowania przedsiębiorców. Na adres e-mail – podany przez Ciebie w formularzu – wyślemy potwierdzenie rejestracji konta. Zapoznaj się z informacjami zawartymi w potwierdzeniu.

4. Trzeci krok rejestracji, to przesłanie skanu lub zdjęcia dokumentu potwierdzającego dane wpisane w formularzu. Uzyskana w ten sposób pełna aktywacja umożliwi Ci dodatkowo korzystanie z usług sprawdzania i monitorowania siebie. Jest również wymagana przy dopisywaniu dłużników.

5. Przejdź do Systemu ERIF i korzystaj z usług biura informacji gospodarczej ERIF.

 

Dlaczego warto dokonać pełnej aktywacji konta w serwisie infoKonsument.pl?

Dokonanie pełnej aktywacji konta pozwoli Ci korzystać z większej liczby usług biura informacji gospodarczej ERIF. Dzięki niej będziesz mógł sprawdzać, czy w bazie ERIF znajdują się informacje o Tobie oraz kto Cię w nim sprawdzał w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Dowiesz się również, czy ktoś posłużył się dokumentem wystawionym na Twoje nazwisko. Zakładając automonitoring będziesz otrzymywać powiadomienia, gdy w ERIF nastąpi zmiana w informacjach na Twój temat. Po zawarciu umowy o udostępnianie informacji gospodarczych otrzymasz możliwość dopisywania swojego dłużnika do bazy ERIF.

Jak przeprowadzić pełną aktywację konta w serwisie infoKonsument.pl?

Przeprowadzenie pełnej aktywacji konta wiąże się z weryfikacją poprawności danych podanych przez Ciebie podczas rejestracji. To wymóg podyktowany troską o poufność Twoich danych wrażliwych zarówno osobowych, jak i finansowych. Weryfikacji poprawności danych dokonuje pracownik ERIF BIG S.A. na podstawie dokumentu tożsamości, którego użyłeś w procesie rejestracji konta. Skan lub zdjęcie dokumentu możesz dostarczyć do biura ERIF w jeden z następujących sposobów:

  • dodaj jako załącznik podczas rejestracji konta

 

plena-aktywacja

 

 

  • prześlij za pomocą poczty elektronicznej na adres: dokumenty@erif.pl
  • skorzystaj z opcji Kliknij i wyślij kopię dokumentu dostępnej po zalogowaniu do konta w serwisie

 

kliknij

 

  • wyślij wiadomość MMS bezpośrednio z telefonu komórkowego i wpisz adres e-mail: dokumenty@erif.pl zamiast numeru telefonu
  • załącz kopię dokumentu do przesyłanej umowy o udostępnianie informacji gospodarczej (jeśli taką podpisujesz)

Na dostarczanym przez Ciebie skanie lub zdjęciu dokumentu tożsamości powinny być widoczne następujące dane:

  • imię/imiona i nazwisko
  • PESEL lub inny numer potwierdzający tożsamość (w przypadku osoby niebędącej obywatelem Polski i nieposiadającej nr PESEL)
  • data ważności dokumentu tożsamości

Pamiętaj, że pozostałe dane możesz zamazać. Nie są one niezbędne do potwierdzenia Twojej tożsamości.

Po zweryfikowaniu Twoich danych, pracownik ERIF BIG S.A. dokona pełnej aktywacji konta. Na podany przez Ciebie podczas rejestracji adres e-mail, otrzymasz wiadomość o zakończeniu pełnej aktywacji konta.

 

Przycisk_POMARAŃCZOWY