Jesteśmy jednym z pięciu biur informacji gospodarczej w Polsce, które prowadzi działalność na podstawie przepisów Ustawy z dnia 9. kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530 ze zm.). Naszym zadaniem jest gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie informacji gospodarczych o osobach fizycznych i przedsiębiorstwach. W biurze informacji gospodarczej ERIF znajdziesz informacje negatywne o nieuregulowanych płatnościach, jak również informacje pozytywne o spłaconych na czas zobowiązaniach.

Dowiedz się, czym jest informacja negatywna >>>
Dowiedz się, czym jest informacja pozytywna >>>

Serwis przygotowany z myślą o Tobie

Osoby fizyczne mogą korzystać z usług oferowanych przez ERIF Biuro Informacji Gospodarczej za pośrednictwem dedykowanego serwisu infoKonsument.pl. Po dokonaniu bezpłatnej rejestracji konta w serwisie otrzymasz dostęp do jedynej w Polsce bazy informacji gospodarczych, która jest regularnie weryfikowana przez niezależnego biegłego rewidenta.

Zobacz aktualne statystyki bazy ERIF >>>

Serwis infoKonsument.pl to:

  • łatwy dostęp do bazy informacji gospodarczych
  • przydatna wiedza, dzięki której konsumenci są zawsze dobrze poinformowani
  • całodobowy dostęp do informacji przez 7 dni w tygodniu
  • wygoda użytkowania – z serwisu można korzystać z każdego miejsca wyposażonego w komputer z dostępem do internetu

Masz prawo wiedzieć – korzystaj z tego prawa

Konto w serwisie umożliwi Ci realizację ustawowego prawa dostępu do informacji gospodarczych na własny temat. Sprawdź, czy Twoje dane znajdują się w bazie ERIF i na bieżąco monitoruj wszystkie zmiany informacji gospodarczych na Twój temat. Chroń także swoje dane osobowe. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, sprawdź w ERIF, czy ktoś próbował posłużyć się Twoimi skradzionymi dokumentami lub wystawionymi na Twoje nazwisko.

Dbaj o swoją wiarygodność płatniczą. Pomaga ona w zawieraniu umów na korzystnych warunkach z bankami, instytucjami pożyczkowymi, a także innymi usługodawcami (np. dostawcami telefonii stacjonarnej lub komórkowej, telewizji kablowej, cyfrowej, czy internetu). Sprawdź, czy ktoś składał zapytania o Ciebie w ERIF w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Jeśli tak, zobacz, jaką informację uzyskał.

Zabezpiecz się przed stratami finansowymi. Korzystając z usługi sprawdzania i monitorowania przedsiębiorcy, możesz ustrzec się przed współpracą z nieuczciwymi firmami. Zweryfikuj sytuację finansową przedsiębiorstwa, z którym planujesz podpisać umowę (np. z deweloperem, biurem podróży, pracodawcą). Stale monitoruj wszystkie zmiany zachodzące w informacjach na temat wybranych firm.

Odzyskuj swoje należności. Udostępniając dane swojego dłużnika i informacje o zobowiązaniu w rejestrze dłużników ERIF, zmobilizujesz go do szybszej spłaty.

Dowiedz się więcej o usługach biura informacji gospodarczej ERIF >>>

 

PARTNERZY

Zadaniem ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A. jest nie tylko umożliwienie wymiany informacji gospodarczych pomiędzy uczestnikami obrotu gospodarczego, ale także poprawa świadomości, edukacja i wskazywanie rozwiązań, które pomogą w ich rozwoju. Cieszymy się, że są instytucje, stowarzyszenia i przedsiębiorstwa, które popierają nasze inicjatywy.

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce – Związek Pracodawców, powstała 27 października 1999 roku i obecnie skupia kilkadziesiąt kluczowych przedsiębiorstw z rynku finansowego w Polsce, w tym banki, doradców i pośredników finansowych, przedsiębiorstwa pożyczkowe, zarządzające informacją gospodarczą, wierzytelnościami, sprzedające produkty tzw. odwróconej hipoteki oraz przedsiębiorstwa z branży ubezpieczeniowej. Przedsiębiorstwa zrzeszone w KPF postanowiły reprezentować własne interesy w formule organizacji pracodawców, która ma prawo opiniować założenia i projekty aktów prawnych, jako partner społeczny w procesie legislacyjnym. KPF to Członek Rady Rozwoju Rynku Finansowego, powołanej do życia przez Ministra Finansów Rzeczpospolitej Polskiej oraz Członek EUROFINAS – federacji związków przedsiębiorstw finansowych (European Federation of Finance House Associations), zrzeszającej osiemnaście organizacji z krajów europejskich, reprezentujących ponad 1.200 instytucji finansowych. KPF ma w swoim dorobku badawczym kilkadziesiąt raportów, koncentrując się merytorycznie na obszarze kredytu konsumenckiego.

ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. stosuje się do Zasad Dobrych Praktyk Przedsiębiorstw Zrzeszonych w KPF. Pełna treść ZDP dostępna jest pod tym linkiem. Co więcej, ERIF otrzymał Certyfikat Etyczny KPF, który jest potwierdzeniem zgodności praktyk biznesowych Biura z Zasadami Dobrych Praktyk KPF.

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan zabiega o konkurencyjność polskiej gospodarki i sukces polskich przedsiębiorstw. Skupia 60 branżowych i regionalnych związków i pracodawców oraz kilkudziesięciu członków indywidualnych – łącznie reprezentuje 3750 firm, zatrudniających ponad 700000 pracowników.  PKPP Lewiatan reprezentuje pracodawców w Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych. Od momentu powstania, tj. od 1999 r. członkowie i eksperci PKPP Lewiatan zaopiniowali ponad 2500 projektów ustaw i rozporządzeń dotyczących różnych sfer gospodarki, zabiegając o uwzględnienie postulatów przedsiębiorców w procesach legislacyjnych, przygotowali też wiele własnych projektów legislacyjnych. Lewiatan stawia na wysoką jakość ekspertyzy prawnej i ekonomicznej. Tworzą ją eksperci biura konfederacji we współpracy ze specjalistami z firm członkowskich, wspierani przez grono wybitnych specjalistów. PKPP Lewiatan jako jedyna polska organizacja pracodawców ma swoje biuro w Brukseli i jest członkiem BUSINESSEUROPE, największej organizacji pracodawców w Unii Europejskiej.

Lewiatan posiada status partnera społecznego, dzięki temu ma prawo:

opiniowania założeń i projektów aktów prawnych w zakresie praw i interesów związków pracodawców
opiniowania dokumentów konsultacyjnych Unii Europejskiej, w szczególności białych ksiąg, zielonych ksiąg i komunikatów, oraz projektów aktów prawnych Unii Europejskiej w zakresie objętym zadaniami związków pracodawców
występowania z wnioskami o wydanie lub zmianę ustawy albo innego aktu prawnego w zakresie spraw objętych zadaniami organizacji pracodawców.
Konfederacja opracowuje także własne reprezentatywne badania kondycji firm z sektora MSP, bada też kondycję m.in. innowacyjności polskich przedsiębiorstw. Badania te pozwalają na analizę i ocenę trendów rozwoju polskiej gospodarki. Lewiatan wskazuje również największe bariery prowadzenia biznesu w Polsce (w „Czarnej liście barier”) i działa na rzecz ich usunięcia.  Jako związek pracodawców na poziomie ogólnokrajowym ma również prawo do uczestniczenia w sporach zbiorowych i podpisywania układów zbiorowych pracy.