Kontakt

Dane kontaktowe

Obsługa klienta i wsparcie techniczne

Formularz kontaktowy

* pole wymagane

Imię i nazwisko*

Temat*

Treść pytania

Adres email *

Kontakt dla prasy

Agnieszka Salach

Michał Pułka

Adres główny

ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.

Adres: Plac Bankowy 2
Miasto: 00-095 Warszawa
Tel.: 22 594 25 15
E-mail: biuro@erif.pl

Siedziba ERIF BIG S.A. znajduje się w Błękitnym Wieżowcu.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS

NIP: 526-27-53-128
KRS: 0000 182 408
REGON: 015613573
Kapitał zakładowy: 4.600.000 PLN
wpłacony w całości