Kolonie – pomysł na udane wakacje dla dzieci

Kolonie wakacyjne

Wiosna to dobry moment, żeby zacząć planować letni wypoczynek. Nie tylko dla nas, ale też dla dzieci. Im wcześniej zaczniemy myśleć o wakacyjnych wyjazdach, tym lepiej możemy się do nich przygotować. Nie tylko zwiększamy swoją szansę na znalezienie ciekawej i taniej oferty, ale również na zapewnienie naszym dzieciom bezpiecznych wakacji.

Biura informacji gospodarczej

Dokładne sprawdzenie firmy daje pewność, że w czasie wyjazdu dziecko będzie pod dobrą opieką. Z tego powodu rodzice powinni zweryfikować, czy wybrany przez nich organizator turystyczny jest wpisany do któregoś z pięciu rejestrów BIG. Trafiają tam firmy, które zalegają ze spłatą należności co najmniej 60 dni, a ich suma wynosi minimum 500 zł. Jeżeli z danych biura informacji gospodarczej wynika, że dany organizator nie spłaca zobowiązań na czas, oznacza to, że prawdopodobnie ma on problemy z płynnością finansową. Wtedy zwiększa się ryzyko upadłości jego firmy i co za tym idzie, odwołania wyjazdu.

Bazy danych organizatorów turystycznych

Innym spisem, jaki trzeba przeszukać, jest Baza Organizatorów Wypoczynku, w której znajdują się wyłącznie firmy posiadające zgody na prowadzenie kolonii lub obozów. Nadzór nad nimi sprawują: kurator oświaty, straż pożarna oraz służby sanitarne. Kolejną witryną publikującą przydatne informacje jest strona Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych. Tam można dowiedzieć się, czy firma ma niezbędne licencje uprawniające do prowadzenia tego typu działalności.

Wypoczynek zgłoszony do kuratorium oświaty

Portal Ministerstwa Edukacji Narodowej (http://wypoczynek.men.gov.pl/) również będzie wiarygodnym źródłem wiedzy o firmie organizującej turnus. Każdy wypoczynek powinien zostać zgłoszony przynajmniej 21 dni przed planowaną datą jego rozpoczęcia, żeby opiekunowie mogli sprawdzić organizatora. Wyjątkiem są krótkie, jednodniowe wyjazdy – one nie muszą być rejestrowane do kuratorium oświaty. Jeśli jednak zaplanowaliśmy dla dziecka dłuższy pobyt, warto sprawdzić wszelkie dostępne informacje i mieć pewność, że trafi ono w dobre ręce.