WYBIERAM #BezpieczneWakacje

 

Rozpoczyna się sezon wakacyjny, czas wyczekiwanych od tygodni urlopów, wyjazdów rodzinnych,  kolonii i obozów. Często nasze plany wakacyjne przygotowujemy wcześniej, a po wybraniu miejsca wypoczynku skreślamy dni w kalendarzu. W końcu nadchodzi ten cudowny dzień… i nawet do głowy nam nie przychodzi, aby nasz wypoczynek mógł zostać zakłócony. Z pewnością tak będzie, ale czy zabezpieczyłeś się przed niespodziewanymi sytuacjami? Z jakich form zabezpieczenia skorzystać?

Pomocna jest usługa Sprawdź przedsiębiorcę. Dzięki niej możesz zminimalizować ryzyko współpracy z nieuczciwymi firmami i kontrolować ich sytuację płatniczą. Jeśli widzisz, że ma ona zadłużenie, dobrze zastanów się, czy skorzystać z jej oferty. Zgodnie z zasadą „lepiej zapobiegać niż leczyć” zobacz, czy wybrana przez Ciebie firma turystyczna, hotel nie ma długów. Pozwoli Ci to cieszyć się spokojnym wypoczynkiem.

 

 

 

POBIERAJĄC BEZPŁATNIE RAPORT NA TEMAT BIUR PODRÓŻY LUB AGENCJI TURYSTYCZNYCH, ZYSKASZ DOSTĘP DO INFORMACJI:

 

gospodarczych, których nie uzyskasz z innych źródeł

o kondycji finansowej sprawdzanego biura lub agencji

o terminowych płatnościach sprawdzanych firm

o wpisach o zadłużeniu sprawdzanych firm, dodanych do ERIF BIG S.A.

jak zmniejszyć ryzyko poniesienia strat finansowych w sytuacji nawiązania współpracy z nierzetelną firmą

 

Polskie biura podróży są łącznie zadłużone na ok. 3,5 mln zł

 

Sprawdzenie kondycji płatniczej biur podróży i agencji turystycznych jest pierwszym i niezwykle ważnym sygnałem świadczącym o rzetelności organizatora. Działanie to ma wpływ na nasze bezpieczeństwo finansowe. W bazie ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A. znajdowały się informacje na temat 238 biur podróży i organizatorów wypoczynku. Wszystkie z nich posiadają aż 366 niespłaconych zobowiązań na łączną kwotę 3,5 mln zł.

Polskie firmy z branży turystycznej zalegają w największym stopniu z opłatami za usługi pocztowe
i telekomunikacyjne. Nieopłacone rachunki z tego tytułu wynoszą łącznie 1 mln zł. Biura podróży zalegają również z płatnościami rat umów leasingowych – łączna kwota zadłużenia wynosi 842 tys. zł, a także rat kredytów – 754 tys. zł. Równie duży problem z terminowym spłacaniem należności wśród polskich organizatorów wypoczynku dotyczy produktów ubezpieczeniowych – opóźnienia te opiewają na łączną kwotę  328 tys. zł i z tytułu umów dzierżawy – 312 tys. zł. Szczególnie ważne mogą tu być zaległości w opłacaniu polis ubezpieczeniowych, które mogą później mieć wpływ na ewentualne wypłacanie odszkodowań, w sytuacji ogłaszania w skrajnym przypadku upadłości biura.