Dowiedz się dlaczego
Wandzia nie pojedzie na wakacje

 

 

Planujesz wakacje w najbliższym czasie?

Sprawdź biuro podróży i nie popełnij błędu Wandzi!

Zmiany w ustawie o BIG
nowy raport o przedsiębiorcy

13 listopada 2017 roku weszła w życie nowelizacja dotyczącej biur informacji gospodarczej, jakim jest ERIF BIG S.A. – Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych z dnia 9 kwietnia 2010r. (Dz. U. nr 81, poz. 530 z późn. zm.).

Teraz możesz między innymi łatwo i wygodnie pobrać informacje o interesującym Cię przedsiębiorcy ze wszystkich biur informacji gospodarczej, które działają na polskim rynku.

Dowiedz się, jakie nowe prawa daje Ci współpraca z BIG!

Korzyści wynikające z nowej ustawy

  • Ułatwia i poszerza możliwości weryfikacji przedsiębiorców w innych BIG-ach oraz źródłach zewnętrznych;
  • Skraca weryfikację danych oraz analizę i ocenę sytuacji finansowej przedsiębiorcy;
  • Pozwala na łatwiejszą interpretację danych odbieranych z systemu BIG, przyspiesza budowanie pozytywnej historii płatniczej;
  • Usprawnia proces przekazywania zaległości, w tym szczególnie zaległości okresowych,
  • Zwiększa rangę posiadanej pozytywnej historii płatniczej;
  • Zwiększa ochronę konsumentów i daje możliwości zgłaszania sprzeciwu dotyczącego adekwatności wpisów znajdujących się BIG.

Które wprowadzone zmiany konsumenci oceniają pozytywnie:

 

Szybsze dopisywanie zaległości płatniczych do BIG-u: po upływie 30 dni (wcześniej 60 dni) od terminu wymagalności

47,3%

konsumentów

Szybsze raportowanie informacji pozytywnej, czyli szybsze budowanie pozytywnej historii płatniczej i wizerunku

65%

konsumentów

Możliwość wniesienia przez zalegającego z płatnością sprzeciwu wobec dokonanego wpisu do BIG

59,1%

konsumentów

Zainteresowanie narzędziami BIG stale rośnie.

Jak korzystają z nich konsumenci?

Dotychczas z usług BIG skorzystało

30%

konsumentów

Najczęstszym powodem korzystania z narzędzi było

62%

konsumentów sprawdziło firmę

42%

konsumentów sprawdziło siebie

Możliwość wniesienia przez zalegającego z płatnością sprzeciwu wobec dokonanego wpisu do BIG

78,2%

konsumentów

 

Ogólnopolskie badanie przeprowadzone w dniach 25.10-30.10.2017 przez SW Research na zlecenie ERIF BIG S.A. na reprezentatywnej grupie 501 dorosłych Polaków (konsumentów), 150 osobach prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze, metodą wywiadów mieszanych CAWI oraz 126 właścicieli firm metodą CATI.

 

Drogi Kliencie,

w związku z naszym obowiązkiem wynikającym z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), określanego jako RODO, chcielibyśmy poinformować Cię o możliwym przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych i zasadach na jakich się to odbywa, jeżeli wyrazisz zgodę na to przetwarzanie. Zapoznaj się z poniższymi informacjami, jeśli będziesz miał dodatkowe pytania, możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych.
I. Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie (00-095) przy Placu Bankowym 2, adres e-mail: bok@erif.pl, zwana dalej jako „ERIF”.
II. Inspektor Ochrony Danych
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych i przysługujących Ci w związku z tym praw. Możesz do niego napisać na adres e-mail: dpo@erif.pl.
III. Dlaczego i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO,) przetwarzamy w celach marketingowych, w szczególności w celu przedstawienia Ci oferty współpracy, Twoje następujące dane osobowe:
– imię,
– nazwisko,
– adres e-mail,
– numer telefonu.

IV. Okres, przez jaki Twoje dane będą przechowywane
Twoje dane osobowe będą przechowywane, dopóki nie wycofasz zgody na ich przetwarzanie.
V. Twoje prawa w stosunku do danych osobowych
Zgoda na przetwarzanie danych, którą wyraziłeś, ma charakter dobrowolny i w każdej chwili możesz ją wycofać (np. poprzez kontakt mailowy z Administratorem danych pod adresem: bok@erif.pl lub po zalogowaniu na konto użytkownika z zakładce „Moje konto – Ustawienia konta”). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Zgodnie z RODO – masz prawo:
• otrzymać informacje dotyczące przetwarzania przez ERIF Twoich danych osobowych oraz ich kopię,
• przenoszenia dostarczonych przez Ciebie danych osobowych,
Możesz także żądać:
• sprostowania swoich danych, gdy posiadamy nieprawidłowe, np. nieaktualne
• usunięcia Twoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), zwłaszcza, gdy nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, lub są przetwarzane niezgodnie z prawem lub też gdy obowiązek ich usunięcia wynika z przepisów prawa, lub cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, a my nie będziemy mieć innej podstawy ich przetwarzania;
• ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, tj. oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania, zwłaszcza, gdy kwestionujesz prawidłowość danych osobowych lub ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem.
Jeśli chcesz skorzystać z powyższych uprawnień możesz: zgłosić nam swoje żądanie za pośrednictwem:
• poczty elektronicznej na adres bok@erif.pl,
• pocztą tradycyjną na adres ERIF BIG S.A. Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa,
• osobiście w siedzibie Biura.

Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.