Jesteś odpowiedzialnym konsumentem i płacisz swoje rachunki oraz inne zobowiązania sumiennie i terminowo? Jeśli tak, to zasłużyłeś na nagrodę w postaci informacji pozytywnej!

Zdarzyło Ci się spóźnić z jakąś płatnością? Nic straconego – jeśli uregulowałeś zaległość, a opóźnienie nie było większe niż 29 dni, wciąż możesz złożyć wniosek o wpis informacji pozytywnej!

Za co możesz otrzymać wpis pozytywny?

Pozytywny wpis do biura informacji gospodarczej możesz otrzymać za terminową spłatę m.in.:

  • Rat kredytu (hipotecznego, konsumenckiego, gotówkowego, studenckiego itp.). Informację pozytywną można uzyskać za każdą terminowo opłaconą ratę. Rata może być również zapłacona z opóźnieniem nie większym niż 29 dni, pod warunkiem, że wszystkie wcześniejsze raty dotyczące danego kredytu zostały w pełni opłacone.
  • Opłat abonamentowych za multimedia (np. za telefon, telewizję kablową lub cyfrową, Internet itp.).
  • Rachunków związanych ze stałymi zobowiązaniami, takimi jak: opłata za gaz, prąd, wodę i inne media.
  • Czynszu w spółdzielni mieszkaniowej.
  • Raty ugody zawartej z wierzycielem, w przypadku gdy jest uregulowana w terminie lub podobnie do kredytu z opóźnieniem nie większym niż 29 dni.
  • Wszystkich innych zobowiązań finansowych, które regulujesz na zasadach określonych w Ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

Opłacasz terminowo rachunki, raty i inne zobowiązania finansowe wobec kontrahentów i usługodawców? Informacja pozytywna jest zatem dla Ciebie!

Za co możesz otrzymać wpis pozytywny?

Pozytywny wpis do biura informacji gospodarczej możesz otrzymać za terminową spłatę m.in.:

  • Rat kredytu lub pożyczki, które zaciągnąłeś na potrzeby swojej firmy.
  • Stałych opłat związanych z prowadzeniem działalności (np. za telefon lub Internet czy wynajem powierzchni biurowej).
  • Faktur i innych zobowiązań, np. wobec kontrahentów, księgowej.
  • Raty ugody zawartej z wierzycielem.

 

Zbieraj informacje pozytywne i buduj pozytywną historię płatniczą swojej firmy. Pokaż swoim kontrahentom i usługodawcom, że warto Ci zaufać, ponieważ jesteś rzetelnym płatnikiem.