1. Zapoznaj się z treścią pisma i sprawdź, o jakie zobowiązanie chodzi.
  2. Skontaktuj się z wierzycielem i ustal warunki spłaty, aby uniknąć dopisania informacji negatywnej do biura informacji gospodarczej ERIF. Jeśli zaszła pomyłka i to nie Ty zaciągnąłeś zobowiązania, to wyjaśnij sytuację.
  3. Spłacaj zobowiązanie zgodnie z ustalonymi warunkami – zadbaj o terminowe wpłaty, aby odbudować zaufanie wierzyciela.
  1. Zapoznaj się z treścią pisma i sprawdź, o jakie zobowiązanie chodzi.
  2. Zarejestruj się w serwisie infoKonsument.pl i sprawdź bieżący stan zadłużenia.
  3. Skontaktuj się z wierzycielem i ustal warunki spłaty zobowiązania.
  4. Pobierz Raport na swój temat udostępniany w tym biurze/biurach i zweryfikuj dane, które zostały dopisane.
  5. Pobierz Raport z Rejestru Zapytań i sprawdź, kto sprawdzał informacje na Twój temat i otrzymał dane o niespłaconym zobowiązaniu.
  6. Wierzyciel jest zobowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od spłaty części lub całości zobowiązania aktualizować przekazane do biura informacje. Spłacone zobowiązania są usuwane z bazy biura informacji gospodarczej.

Zobacz również naszą infografikę „Jak poradzić sobie z zadłużeniem” >>