Co to jest informacja negatywna?

Negatywna informacja gospodarcza to dane o zadłużeniu firm lub osób fizycznych, które nie regulują terminowo swoich zobowiązań. Biuro informacji gospodarczej ERIF przyjmuje, przechowuje i udostępnia negatywne informacje gospodarcze na zasadach określonych w Ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2010 r., Nr 81, poz. 530, z późn. zm.).

Za co możesz otrzymać wpis negatywny?

Negatywny wpis do bazy ERIF możesz otrzymać z tytułu niespłaconych przez Ciebie w terminie np.:

 • rat kredytu lub pożyczki
 • rachunków za stałe zobowiązania, tj. gaz, prąd i inne media
 • opłat czynszu w spółdzielni mieszkaniowej
 • rachunków za multimedia (np. telefon, telewizję kablową lub Internet)

i wszystkich innych zobowiązań finansowych, których nie opłacasz w wymagalnym terminie.

Kto i kiedy może dopisać informację negatywną na Twój temat?

Informacja negatywna może zostać dopisana do ERIF BIG S.A., jeśli Twój dług wynika z nieuregulowanych płatności dotyczących zawartej przez Ciebie umowy, wystawionej faktury lub innego dokumentu prawnego. Wierzyciel, którym jest Twój usługodawca, może dopisać informacje do bazy ERIF, jeśli kwota zaległych należności wynosi minimum 200 zł, a od terminu płatności upłynęło minimum 60 dni. Wierzyciel ma obowiązek powiadomić Cię o zamiarze umieszczenia Twoich danych w biurze informacji gospodarczej na miesiąc przed terminem dokonania wpisu. W przypadku, gdy dług został potwierdzony tytułem wykonawczym, tj. wyrokiem sądu lub ugodą z klauzulą wykonalności, warunki te nie obowiązują. Wierzyciel, którym może być w takim przypadku zarówno firma, jak i osoba fizyczna, musi jedynie dostarczyć Ci pismo zawierające ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura informacji gospodarczej na 14 dni przed dokonaniem wpisu. Dopisując dłużnika do biura informacji gospodarczej ERIF wierzyciel przekazuje dane dotyczące posiadanego tytułu wykonawczego: nazwę i siedzibę sądu oraz datę wydania i sygnaturę tytułu wykonawczego stwierdzającego zobowiązanie.

Czym skutkuje negatywna informacja?

Coraz więcej firm ze wszystkich sektorów gospodarki weryfikuje wiarygodność płatniczą swoich klientów i kontrahentów. Negatywny wpis do bazy ERIF może utrudnić Ci dostęp do m.in.:

 • kredytów, pożyczek, zakupów na raty
 • korzystania z usług telefonii stacjonarnej
 • zakupu telefonu komórkowego w abonamencie
 • usług telewizji kablowej i cyfrowej oraz Internetu
 • zakupu innych usług abonamentowych

Dłużnik, który prowadzi działalność gospodarczą, może mieć dodatkowo trudności z:

 • zawieraniem umów z kontrahentami
 • uzyskaniem kredytu kupieckiego
 • korzystaniem z leasingu lub innych źródeł finansowania
 • wynajmem powierzchni biurowej i magazynowej

Jeśli otrzymałeś wezwanie do zapłaty, nie zwlekaj i skontaktuj się z wierzycielem. Zawierając ugodę, masz szansę stopniowo uregulować swoje zaległości płatnicze i uniknąć negatywnych konsekwencji.

Sprawdź, czy w bazie ERIF znajdują się negatywne informacje gospodarcze na Twój temat >>>

Dowiedz się, czy w ERIF BIG S.A. znajdują się negatywne informacje gospodarcze na temat przedsiębiorcy, z którym planujesz nawiązać współpracę >>>