Informacja negatywna

Co to jest informacja negatywna?

Negatywna informacja gospodarcza to dane o zadłużeniu firm lub osób fizycznych, które nie regulują terminowo swoich zobowiązań. Biuro informacji gospodarczej ERIF przyjmuje, przechowuje i udostępnia negatywne informacje gospodarcze na zasadach określonych w Ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2010 r., Nr 81, poz. 530, z późn. zm.).

Kto i kiedy może dopisać informację negatywną na Twój temat?

Informacja negatywna może zostać dopisana do ERIF BIG S.A., jeśli Twój dług wynika z nieuregulowanych płatności dotyczących zawartej przez Ciebie umowy, wystawionej faktury lub innego dokumentu prawnego.

Wierzyciel, którym jest Twój usługodawca, może dopisać informacje do bazy ERIF, jeśli kwota zaległych należności wynosi minimum 200 zł, a od terminu płatności upłynęło minimum 30 dni. Wierzyciel ma obowiązek powiadomić Cię o zamiarze umieszczenia Twoich danych w biurze informacji gospodarczej na miesiąc przed terminem dokonania wpisu.

W przypadku, gdy dług został potwierdzony tytułem wykonawczym, tj. wyrokiem sądu lub ugodą z klauzulą wykonalności, warunki te nie obowiązują. Wierzyciel, którym może być w takim przypadku zarówno firma, jak i osoba fizyczna, musi jedynie dostarczyć Ci pismo zawierające ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura informacji gospodarczej na 14 dni przed dokonaniem wpisu.

Dopisując dłużnika do biura informacji gospodarczej ERIF wierzyciel przekazuje dane dotyczące posiadanego tytułu wykonawczego: nazwę i siedzibę sądu oraz datę wydania i sygnaturę tytułu wykonawczego stwierdzającego zobowiązanie.

Czym skutkuje negatywna informacja?

Coraz więcej firm ze wszystkich sektorów gospodarki weryfikuje wiarygodność płatniczą swoich klientów i kontrahentów. Negatywny wpis do bazy ERIF może utrudnić Ci dostęp do m.in.:

 • kredytów, pożyczek, zakupów na raty
 • korzystania z usług telefonii stacjonarnej
 • zakupu telefonu komórkowego w abonamencie
 • usług telewizji kablowej i cyfrowej oraz Internetu
 • zakupu innych usług abonamentowych

Dłużnik, który prowadzi działalność gospodarczą, może mieć dodatkowo trudności z:

 • zawieraniem umów z kontrahentami
 • uzyskaniem kredytu kupieckiego
 • korzystaniem z leasingu lub innych źródeł finansowania
 • wynajmem powierzchni biurowej i magazynowej

Jeśli otrzymałeś wezwanie do zapłaty, nie zwlekaj i skontaktuj się z wierzycielem. Zawierając ugodę, masz szansę stopniowo uregulować swoje zaległości płatnicze i uniknąć negatywnych konsekwencji.

Sprawdź, czy w bazie ERIF znajdują się negatywne informacje gospodarcze na Twój temat >>>

Dowiedz się, czy w ERIF BIG S.A. znajdują się negatywne informacje gospodarcze na temat przedsiębiorcy, z którym planujesz nawiązać współpracę >>>

Co zrobić, jeśli otrzymasz wezwanie do zapłaty?
 1. Zapoznaj się z treścią pisma i sprawdź, o jakie zobowiązanie chodzi.
 2. Skontaktuj się z wierzycielem i ustal warunki spłaty, aby uniknąć dopisania informacji negatywnej do biura informacji gospodarczej ERIF. Jeśli zaszła pomyłka i to nie Ty zaciągnąłeś zobowiązania, to wyjaśnij sytuację.
 3. Spłacaj zobowiązanie zgodnie z ustalonymi warunkami – zadbaj o terminowe wpłaty, aby odbudować zaufanie wierzyciela.
 1. Zapoznaj się z treścią pisma i sprawdź, o jakie zobowiązanie chodzi.
 2. Zarejestruj się w serwisie infoKonsument.pl i sprawdź bieżący stan zadłużenia.
 3. Skontaktuj się z wierzycielem i ustal warunki spłaty zobowiązania.
 4. Pobierz Raport na swój temat udostępniany w tym biurze/biurach i zweryfikuj dane, które zostały dopisane.
 5. Pobierz Raport z Rejestru Zapytań i sprawdź, kto sprawdzał informacje na Twój temat i otrzymał dane o niespłaconym zobowiązaniu.
 6. Wierzyciel jest zobowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od spłaty części lub całości zobowiązania aktualizować przekazane do biura informacje. Spłacone zobowiązania są usuwane z bazy biura informacji gospodarczej.

Dzień bez Długów

17 listopada obchodzimy Dzień bez Długów. To dobry moment na ocenę swojej sytuacji finansowej. To także dobry impuls do oddania drobnych, nawet najmniejszych kwot pożyczonych od rodziny czy znajomych.

Dzień bez Długów to okazja do poznania przyczyn problemów finansowych i promowania odpowiedzialnego podejścia do spłacania długów. Cała akcja jest również częścią kampanii edukacyjnej „Nasze Długi”, której organizatorem jest Grupa KRUK. W Dniu bez Długów można nauczyć się jak wyjść z zadłużenia oraz jak skutecznie zarządzać domowym budżetem. Akcja równolegle odbywa się w Rumunii, a 15 listopada także w Czechach i Słowacji.

Podstawą świadomego zarządzania finansami jest dostęp do aktualnych informacji gospodarczych na nasz temat. W tym celu zachęcamy wszystkich do korzystania z usługi „Sprawdzania siebie” dostępnej w serwisie infoKonsument.pl. Raport na własny temat zawiera dane wierzyciela, które pozwalają na nawiązanie dialogu między stronami i możliwość uregulowania niespłaconych należności. Dzięki temu możliwe będzie usunięcie informacji negatywnej w biurze informacji gospodarczej ERIF.

Z okazji Dnia bez Długów obecni oraz nowi użytkownicy serwisu infoKonsument.pl mają okazję co roku skorzystać z dedykowanych promocjiNie musisz jednak czekać na listopad! Raz na 6 miesięcy możesz sprawdzić informacje na swój temat zupełnie za darmo! Załóż bezpłatne konto w serwisie i zacznij już dziś swoje świadome zarządzanie finansami.

ERIF pracuje zdalnie