Cennik serwisu infoKonsument.pl

Zapraszamy do korzystania z usług biura informacji gospodarczej ERIF. Założenie i prowadzenie konta w serwisie infoKonsument.pl jest bezpłatne. Wszystkie usługi są aktualnie rozliczane zgodnie z poniższym cennikiem:

Założenie i aktywacja konta bezpłatnie
Bezterminowe prowadzenie konta bezpłatnie
 

SPRAWDŹ SIEBIE

Pobranie Raportu na własny temat raz na 6 miesięcy bezpłatnie
Pobranie Raportu na własny temat częściej niż raz na 6 miesięcy 3,00 PLN
Pobranie Raportu on-line z Rejestru Zapytań raz na 6 miesięcy bezpłatnie
Pobranie Raportu on-line z Rejestru Zapytań częściej niż raz na 6 miesięcy 3,00 PLN
Pobranie Raportu o dokumencie bezpłatnie
 

MONITORUJ SIEBIE

Monitoruj siebie: Opłata za uruchomienie usługi (okres trwania usługi – 12 miesięcy)

Każde pobranie Raportu na własny temat (przy włączonej usłudze)

Każde pobranie Raportu on-line z Rejestru Zapytań (przy włączonej usłudze)

Opłata za przedłużenie trwania usługi o 12 miesięcy

 

Usługa AUTOMONITORING jest automatycznie uruchamiana na kolejny okres, chyba że Klient wyłączy usługę najpóźniej w ostatnim dniu 12-miesięcznego okresu trwania usługi.

12,00 PLN

bezpłatnie

bezpłatnie

12,00 PLN

 

SPRAWDŹ FIRMĘ

Pobranie Raportu o podmiocie 34,99 PLN
Pobranie Raportu jednolitego o podmiocie z bazy ERIF BIG S.A. oraz z co najmniej jednego wybranego Biura Informacji Gospodarczej:
ERIF BIURO INFORMACJI GOSPODARCZEJ S.A. 30,00 PLN
BIG InfoMonitor S.A. 30,00 PLN
KRAJOWA INFORMACJA DŁUGÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH BIUR INFORMACJI GOSPODARCZEJ S.A. 20,00 PLN
KRAJOWE BIURO INFORMACJI GOSPODARCZEJ S.A. 29,00 PLN
KRAJOWY REJESTR DŁUGÓW BIG S.A. 30,00 PLN
 

MONITORUJ FIRMĘ

Monitoring firmy przez jedną dobę 0,07 PLN
Pobranie Raportu o monitorowanej firmie 24,99 PLN
 

DOPISZ DŁUŻNIKA

Dopisanie informacji o dłużniku (z tytułu zobowiązania stwierdzonego tytułem wykonawczym) 39,00 PLN
Powiadomienie dłużnika o wpisie do ERIF BIG S.A., wysyłane przez ERIF listem zwykłym 9,00 PLN

Ceny w powyższym cenniku są cenami brutto.

Jak dokonać płatności za usługi biura informacji gospodarczej ERIF?

Zapłać dokładnie tyle, ile kosztuje usługa
Po zalogowaniu do Systemu ERIF, wybierz usługę, z której chcesz skorzystać. Jeśli jesteś zainteresowany na przykład wykonaniem jednorazowego sprawdzenia, monitoringiem jednego podmiotu, czy dopisaniem jednego dłużnika, skorzystaj z opcji płatności za pojedynczą usługę. Dzięki niej zasilisz konto użytkownika dokładnie taką kwotą, jaka znajduje się w cenniku serwisu infoKonsument.pl.

Kup doładowanie odpowiednie dla siebie
Jeśli jesteś zainteresowany zakupem większej ilości usług, po zalogowaniu do Systemu ERIF skorzystaj z opcji zasilenia konta użytkownika wybraną kwotą doładowania: 24 zł, 49 zł, 74 zł, 99 zł, 149 zł lub 199 zł. Pamiętaj, że kwota doładowania decyduje o wysokości gratisu, jaki otrzymasz przy zasileniu konta. Możesz go przeznaczyć na dowolnie wybraną usługę biura informacji gospodarczej ERIF. Jeśli nie wiesz, które z doładowań wystarczy na pokrycie kosztu wybranych przez Ciebie usług, skorzystaj ze specjalnego kalkulatora. W prosty sposób uzyskasz podpowiedź, które z doładowań będzie Ci potrzebne.

Wybierz sposób płatności
Płatności (zarówno za pojedyncze usługi, jak i doładowania) możesz dokonać przelewem internetowym za pomocą systemu eCard lub przelewem tradycyjnym bezpośrednio z indywidualnego konta bankowości internetowej, w placówce bankowej lub na poczcie. Po zaksięgowaniu wpłaty, na adres e-mail podany przez Ciebie podczas rejestracji konta użytkownika w serwisie infoKonsument.pl, zostanie wysłana informacja o zasileniu Twojego konta w Systemie ERIF. Od chwili jej otrzymania możesz korzystać z odpłatnych usług ERIF BIG S.A.

Uzupełniaj środki na koncie
Każda wykorzystana usługa pomniejsza stan Twojego konta w Systemie ERIF. Gdy zabraknie środków na zakup kolejnej usługi, System powiadomi o konieczności doładowania konta odpowiednią kwotą. Warto utrzymywać środki na koncie użytkownika, by móc korzystać z usług w dowolnym momencie, bez konieczności oczekiwania na zaksięgowanie wpłaty za doładowanie.

Drogi Kliencie,

W związku z naszym obowiązkiem wynikającym z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), określanego jako RODO, chcielibyśmy poinformować Cię o możliwym przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych i zasadach na jakich się to odbywa, jeżeli wyrazisz zgodę na to przetwarzanie. Zapoznaj się z poniższymi informacjami, jeśli będziesz miał dodatkowe pytania, możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych.
I. Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie (00-095) przy Placu Bankowym 2, adres e-mail: biuro@erif.pl, zwana dalej jako „ERIF”.
II. Inspektor Ochrony Danych
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych i przysługujących Ci w związku z tym praw. Możesz do niego napisać na adres e-mail: dpo@erif.pl.
III. Dlaczego i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO,) przetwarzamy w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną przez Ciebie wiadomość, Twoje następujące dane osobowe:
– imię,
– nazwisko,
– adres e-mail.

IV. Odbiorcy danych osobowych, czyli komu możemy przekazywać Twoje dane
Odbiorcami Twoich danych osobowych będzie KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wołowskiej 8, który świadczy dla nas usługi wsparcia. Odbiorcami danych mogą być również podwykonawcy usług świadczonych przez ERIF i KRUK S.A. V. Okres, przez jaki Twoje dane będą przechowywane
Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres wyjaśnienia sprawy, z jaką zwróciłeś/-aś się do nas, nie dłużej niż:
• okres zgodny z wymogami powszechnie obowiązującego prawa (np. obowiązek przechowywania dokumentów księgowych),
• 5 lat dla zapytań sklasyfikowanych jako reklamacje,
• 1 rok dla pozostałych zapytań.

VI. Twoje prawa w stosunku do danych osobowych
Zgoda na przetwarzanie danych, którą wyraziłeś, ma charakter dobrowolny i w każdej chwili możesz ją wycofać (np. poprzez kontakt pod adresem e-mail: bok@erif.pl). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Zgodnie z RODO – masz prawo:
• otrzymać informacje dotyczące przetwarzania przez ERIF Twoich danych osobowych oraz ich kopię,
• przenoszenia dostarczonych przez Ciebie danych osobowych.
Możesz także żądać:
• sprostowania swoich danych, gdy posiadamy nieprawidłowe, np. nieaktualne
• usunięcia Twoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), zwłaszcza, gdy nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, lub są przetwarzane niezgodnie z prawem lub też gdy obowiązek ich usunięcia wynika z przepisów prawa, lub cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, a my nie będziemy mieć innej podstawy ich przetwarzania;
• ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, tj. oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania, zwłaszcza, gdy kwestionujesz prawidłowość danych osobowych lub ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem.
Jeśli chcesz skorzystać z powyższych uprawnień możesz: zgłosić nam swoje żądanie za pośrednictwem:
• poczty elektronicznej na adres bok@erif.pl,
• pocztą tradycyjną na adres ERIF BIG S.A. Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa,
• osobiście w siedzibie Biura.

Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Drogi Kliencie,

w związku z naszym obowiązkiem wynikającym z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), określanego jako RODO, chcielibyśmy poinformować Cię o możliwym przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych i zasadach na jakich się to odbywa, jeżeli wyrazisz zgodę na to przetwarzanie. Zapoznaj się z poniższymi informacjami, jeśli będziesz miał dodatkowe pytania, możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych.

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie (00-095) przy Placu Bankowym 2, adres e-mail: bok@erif.pl, zwana dalej jako „ERIF”.

II. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych i przysługujących Ci w związku z tym praw. Możesz do niego napisać na adres e-mail: dpo@erif.pl.

III. Dlaczego i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO,) przetwarzamy w celach marketingowych, w szczególności w celu przedstawienia Ci oferty współpracy, Twoje następujące dane osobowe:

– imię,

– nazwisko,

– adres e-mail.

IV. Odbiorcy danych osobowych, czyli komu możemy przekazywać Twoje dane

Odbiorcami Twoich danych osobowych będzie KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wołowskiej 8, który świadczy dla nas usługi wsparcia. Odbiorcami danych mogą być również podwykonawcy usług świadczonych przez ERIF i KRUK S.A.

V. Okres, przez jaki Twoje dane będą przechowywane

Twoje dane osobowe będą przechowywane, dopóki nie wycofasz zgody na ich przetwarzanie.

VI. Twoje prawa w stosunku do danych osobowych

Zgoda na przetwarzanie danych, którą wyraziłeś, ma charakter dobrowolny i w każdej chwili możesz ją wycofać (np. poprzez kontakt mailowy z Administratorem danych pod adresem: bok@erif.pl). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zgodnie z RODO – masz prawo:

• otrzymać informacje dotyczące przetwarzania przez ERIF Twoich danych osobowych oraz ich kopię,

• przenoszenia dostarczonych przez Ciebie danych osobowych,

Możesz także żądać:

• sprostowania swoich danych, gdy posiadamy nieprawidłowe, np. nieaktualne

• usunięcia Twoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), zwłaszcza, gdy nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, lub są przetwarzane niezgodnie z prawem lub też gdy obowiązek ich usunięcia wynika z przepisów prawa, lub cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, a my nie będziemy mieć innej podstawy ich przetwarzania;

• ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, tj. oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania, zwłaszcza, gdy kwestionujesz prawidłowość danych osobowych lub ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem.

Jeśli chcesz skorzystać z powyższych uprawnień możesz: zgłosić nam swoje żądanie za pośrednictwem:

• poczty elektronicznej na adres bok@erif.pl

• pocztą tradycyjną na adres ERIF BIG S.A. Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa

• osobiście w siedzibie Biura.

Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.