Odzyskuj swoje należności skutecznie

Usługa ta pomaga odzyskać zaległe płatności. Udostępniając w ERIF BIG S.A. informacje dotyczące niespłaconych należności, możemy zmobilizować osoby zalegające nam z zapłatą do działania.

Dlaczego warto korzystać z rejestru dłużników?

Jak włączyć monitoring siebie?

1

Wypełnij formularz rejestracyjny. Otrzymasz wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

2

Zaloguj się i podaj imię, nazwisko oraz PESEL lub inny numer potwierdzający tożsamość.

3

Potwierdź swoją tożsamość wybierając wygodny dla Ciebie sposób.

4

Podpisz umowę z ERIF BIG S.A.

5

Wyślij do dłużnika wezwanie do zapłaty z ostrzeżeniem o wpisie do ERIF BIG i odczekaj 14 dni.

6

Dopisz informacje do rejestru dłużników prowadzonego przez ERIF BIG S.A.

Warto dopisać informację o zadłużeniu do rejestru dłużników prowadzonego przez ERIF BIG S.A., gdy chcesz odzyskać pieniądze z tytułu:

  • Wynagrodzenia
  • Alimentów
  • Odsetek
  • Innych należności

ERIF pracuje zdalnie