Co sprawdzić przed kupnem działki?

Kupno działki

Zakup działki budowlanej to nie tylko duże przedsięwzięcie, ale także pierwszy krok do budowy własnego domu. Nie należy jednak decydować się na wybór pod wpływem impulsu, dać się skusić pięknemu widokowi czy atrakcyjnej cenie. Istotnych kwestii związanych z taką inwestycją jest znacznie więcej. Zobacz, co sprawdzić przed kupnem działki.

Co sprawdzić przed kupnem działki w pierwszej kolejności?

Wybierając działkę budowlaną dobrze jest twardo stąpać po ziemi i dokładnie przeanalizować swoją sytuację życiową, a także plany na przyszłość. Jaki charakter ma praca, ile czasu trzeba będzie poświęcić na dojazdy i czy jest dobre połączenie z wybranej lokalizacji do pracy? Czy dzieci, nawet w przyszłości, poradzą sobie z dojazdem do szkoły? To pierwsze co trzeba sprawdzić przed kupnem działki. Nie można zapomnieć również o przeanalizowaniu okolicy i sąsiedztwa. W pobliżu mogą znajdować się zagrody wiejskie, stadniny koni, zakłady chemiczne, duże przedsiębiorstwa, co z kolei może się wiązać z utrudnieniami z życiu codziennym: hałasem, nieprzyjemnymi zapachami czy wzmożonym ruchem drogowym.

Takie informacje można zdobyć sprawdzając w internecie okolicę, nazwy firm i branże, w których działają, a także poprzez zwykłą rozmowę z przyszłymi sąsiadami. Przydatnym narzędziem jest także strona http://geoportal.gov.pl/ – portal, który pozwala na sprawdzenie danych przestrzennych. Można dzięki niemu dowiedzieć się np. ile działek budowlanych jest wyznaczonych w najbliższej okolicy. Dopiero wówczas, gdy wybrana lokalizacja będzie spełniać wszystkie wymagania i oczekiwania, można sprawdzać kolejne kwestie.

Sprawdzenie księgi wieczystej

Księga wieczysta to publiczny rejestr, z którego można zdobyć informacje o stanie prawnym wybranej nieruchomości. Informacje tam zawarte dotyczą nie tylko praw własnościowych, ale również obciążenia hipoteki. Każda księga wieczysta składa się z IV działów:

  • Dział I – nawa i opis
  • Dział II – dane właściciela, wartość dóbr i tytuł ich nabycia
  • Dział III – ścieśnienia własności, czyli obciążenia wieczyste
  • Dział IV – długi hipoteczne.

Od roku 2010 sprawdzanie księgi wieczystej jest dużo łatwiejsze, za sprawą systemu Ministerstwa Sprawiedliwości. Wystarczy znać numer księgi wieczystej i wejść na stronę https://ekw.ms.gov.pl.

Sprawdzenie mapy zasadniczej

Zastanawiając się nad tym co sprawdzić przed kupnem działki, nie można zapomnieć o mapie zasadniczej. Jest to opracowanie geodezyjne, które zawiera takie informacje jak: ewidencja gruntów i budynków, zagospodarowanie terenu (np. drogi, drzewa), podziemne, naziemne i nadziemne uzbrojenie terenu oraz jego ukształtowanie. Wszystkie te informacje są bardzo ważne dla każdego, kto planuje kupić działkę. Z arkusza mapy zasadniczej można wyczytać np. dane o podziemnych gazociągach przesyłowych, obiektach użyteczności publicznej czy wysokości terenu. Takie informacje ułatwią wybór najlepszej działki. Mapę zasadniczą wydaje Starostwo Powiatowe właściwe dla wybranej lokalizacji, a jej koszt – w zależności od wielkości sprawdzanego obszaru oraz od regionu Polski – wynosi od kilkudziesięciu do kilkuset złotych

Sprawdzenie dostępnych mediów

Kolejną istotną kwestią są media. Woda i prąd są niezbędne do budowy domu. Ponadto brak podłączenia do mediów wiąże się z dodatkowym kosztem dla kupującego i może być kartą przetargową w negocjacjach ceny działki. Taka sytuacja może jednak powodować różne opóźnienia w samej budowie oraz dodatkowe koszty. Przykładowo – trzeba będzie poczekać na przyłączenie prądu (czas ten zostanie określony w umowie z zakładem energetycznym, ale zwykle wynosi od kliku tygodni, do kilkunastu miesięcy).Sprawdzenie gruntu

Zastanawiając się nad tym co sprawdzić przed kupnem działki, często nie bierze się pod uwagę samego gruntu. Najczęstszym powodem są dodatkowe koszty – badanie geologiczne to kolejny wydatek. Jednakże pozwoli ono ustalić, czy grunt jest nośny i dobry pod budowę domu. Takie badanie sprawi, że będzie można uniknąć niespodziewanych kosztów po rozpoczęciu budowy, takich jak prowadzenie drenażu w przypadku terenu podmokłego czy wzmocnienia ziemi i fundamentów w sytuacji, gdy ma się do czynienie z gruntem typu kurzawka.

Granice działki

Granice działki powinny zostać wskazane przez jej właściciela jeszcze przed podpisaniem umowy. Jeżeli nie zostały one wyznaczone wcześniej lub nie można odnaleźć punktów geodezyjnych, należy ponownie wezwać geodetę, aby je wyznaczył. Jest to ważne ze względu na sąsiadów, którzy mogą mieć źle postawiony płot lub nieuzasadnione roszczenia do sąsiedniej działki budowlanej.

Sprawdzenie ceny

Cena działki jest równie ważną kwestią, co pozostałe punkty na liście tego, co sprawdzić przed kupnem działki. Warto porównać cenę wybranego gruntu z okolicznymi działkami na sprzedaż oraz wziąć pod uwagę wszystkie dodatkowe i „ukryte” koszty, które może ona generować, np. przyłączenie mediów, koszt usunięcia i utylizacji starych zabudowań czy konieczność budowy domu ze wzmocnionymi fundamentami. Te wszystkie koszty pozwolą nie tylko określić czy można sobie pozwolić na taki wydatek, ale również mogą pomóc w negocjacjach ceny z właścicielem.